Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om bepaalde taken binnen de organisatie uit te besteden. Het gaan dan voornamelijk om taken die weinig tot niets te maken hebben met de kernactiviteiten van een bedrijf of organisatie. Facilitaire diensten zijn van die bedrijfsprocessen die zich er uitstekend voor lenen om uitbesteed te worden aan een professionele partner. Facilitaire diensten uitbesteden kan ontzettend rendabel zijn.

Maar wanneer beslis je nou of je facilitaire diensten binnen jouw organisatie zouden moeten worden uitbesteed of dat je deze toch liever in eigen beheer houdt? De belangrijkste vraag die daarbij een rol speelt is in hoeverre de outsourcing zal leiden tot kostenbesparingen en een efficiëntere bedrijfsvoering.

 

Kostenbesparingen

Het is lang de algemene opvatting geweest dat het in eigen beheer houden van facilitaire diensten goedkoper en efficiënter zou zijn dan wanneer deze worden uitbesteed aan aan een uitbestedingspartner. Om kosten te besparen kiezen organisaties er daarom nog steeds voor om facilitaire diensten niet uit te besteden en het eigen personeel daarvoor in te zetten.

Omdat facilitaire diensten uitbesteden resulteert in een kostenbesparing is dit dus een gemiste kans. Deze kostenbesparing zit voornamelijk in de hogere efficiency waarmee een specialist deze taken van jou overneemt en de lagere kosten van materialen die de partner aan je doorrekent. Heb je jouw facilitaire diensten uitbesteed, dan hoef je niet meer onnodige te investeren in opleidingen, benodigde materialen en geschikt personeel. Dit zijn zaken die volledig worden overgenomen. Daarnaast ben je er dan ook van verzekerd, dat de taken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, zonder hier steeds zelf op te moeten toezien.

 

Focus op de kernactiviteiten

Maar het uitbesteden van facilitaire diensten heeft naast een kostenbesparend voordeel ook een positief effect op jouw bedrijfsprocessen. Kies je ervoor om deze diensten uit te besteden aan een professionele partner, dan kun je jouw eigen personeel fulltime blijven inzetten voor de belangrijke taken die rechtstreeks betrekking hebben op jouw bedrijf.

Facilitaire zaken leiden medewerkers niet alleen af van de de hoofdwerkzaamheden, maar en leiden ook vaak tot ontevredenheid onder de werknemers. Zeker wanneer facilitaire diensten worden uitgevoerd door medewerkers naast de eigenlijke werkzaamheden.

Het niet- of onjuist uitvoeren van taken die onder facilitaire diensten vallen, zijn vaak het onderwerp van ergernissen tussen werknemers onderling. En daar waar werknemers onvrede ervaren, zijn zijn minder gefocust. Werknemers hechten daarnaast ook steeds meer belang aan een positieve werkervaring, naast de uitdaging van de functie zelf en een aantrekkelijke verloning. Facilitaire diensten uitbesteden helpt hierbij. Een aangename werkbeleving draagt dus bij tot een verminderen van het aantal burn-outs en ziektemeldingen.

 

Facilitaire diensten uitbesteden

Welke facilitaire diensten uitbesteden?

Geen enkel bedrijf is hetzelfde, daarom leveren wij facilitaire diensten alleen op maat. Samen met u nemen wij uw huidige contracten onder de loep en zullen aan de hand van deze grondige analyse voordragen welke receptiedienst bij uw organisatie past. Daarnaast zullen wij ook de kostenbesparing voor u berekenen.

Receptiedienst

Gestroomlijnde bedrijfsactiviteiten

Nog een belangrijke reden om jouw facility management uit te besteden, is het vergroten van de controle over de nodige uitgaven van ondersteunende diensten.

Bij het in eigen beheer hebben van facilitaire diensten, is elke afdeling binnen de organisatie, verantwoordelijk voor zijn eigen inkoop en uitgaven. Zolang het een kleine organisatie betreft is dit te overzien. Maar zodra jouw bedrijf of organisatie in omvang toeneemt, zijn de interne krachten te beperkt om de organisatie in zijn geheel te onderhouden. 

Besteed jij jouw facilitaire diensten uit aan een professionele partner, dan ben je ervan verzekerd dat alle ondersteunende diensten zo efficiënt mogelijk verlopen. Een facility management partner houdt steeds een duidelijk overzicht van wat er binnen jouw organisatie gebeurt en wat er nodig is. Deze informatie zal worden ingezet om de uitbesteedde activiteiten te optimaliseren. Alle activiteiten worden op elkaar afgestemd en  de kosten worden voor jou binnen de perken gehouden.

 

Continuïteit en kwaliteit met facilitaire diensten uitbesteden 

Kies jij ervoor om jouw facilitaire zaken uit te besteden aan een professionele partner, dan heb je altijd een garantie op de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van deze diensten. De facility management partner vangt veranderingen binnen jouw- en de eigen organisatie direct op. Jij hoeft je nooit zorgen te maken dat de facilitaire taken niet worden verricht op het moment dat er iemand ziek is of met vakantie gaat. De facility management partner zorgt altijd voor vervanging, waarbij kwaliteit wederom voorop zal staan. Deze continuïteit bespaart je dus niet alleen tijd en kopzorgen, maar zorgt er ook voor dat je er altijd van verzekerd bent dat jouw kantoorpand er representatief uitziet.

Met het uitbesteden van jouw facilitaire diensten, kun je altijd een beroep doen op de juiste persoon voor ieder probleem. Bij outsourcing kan de facility management partner altijd inspelen op specifieke vragen zowel qua beschikbaarheid van personeel als vakkennis. Professionele partners zijn natuurlijk altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied om klanten en hen medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

Facilitaire diensten uitbesteden?

Wil je meer informatie over onze uitbestedingsmogelijkheden? Lees dan facilitaire dienstverlening uitbesteden of neem dan contact met ons op.

Indien u behalve over facilitaire diensten uitbesteden, meer wil weten over onze andere single-service diensten, receptiedienst of meer wil weten over ons klik dan op de desbetreffende link.

DutchEnglish